Verscherpte sancties

De nieuwe sancties die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 17 april tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) heeft afgekondigd worden vandaag van kracht, omdat de Bosnische Serviërs het vredesplan Vance-Owen niet voor 0.00 uur vandaag hadden goedgekeurd. De verscherpte sancties behelzen de volgende maatregelen:

Het goederenvervoer naar en van Servië via de Donau wordt stilgelegd;

Joegoslavische schepen mogen niet langer de territoriale wateren van VN-lidstaten aandoen;

Tegoeden van de Joegoslavische regering, bedrijven en privé-personen bij buitenlandse banken worden nu bevroren;

Elke aanvoer van goederen over land van en naar Joegoslavië, met uitzondering van geneesmiddelen, voedsel en "humanitaire goederen', wordt verboden;

Joegoslavische schepen, treinen en vliegtuigen worden aan de ketting gelegd als blijkt dat ze zijn betrokken bij het schenden van sancties;

Vrachtschepen onder buitenlandse vlag mogen niet in Joegoslavische wateren varen;

Elke vorm van dienstverlening ten behoeve van Joegoslavië wordt verboden, met uitzondering van diensten voor humanitaire doeleinden.

Aanvankelijk was het de bedoeling ook een eind te maken aan de post- en commerciële telefoonverbindingen met Joegoslavië. Deze maatregel is echter ingetrokken.