Treuhand rondt taak eind 1993 af

De Treuhand Anstalt, door de Duitse regering belast met de sanering en privatisering van staatsondernemingen in de voormalige DDR, zal eind dit jaar klaar zijn met haar taken. “Misschien begin 1994”, zei Birgit Breuel, de voorzitter van de Treuhand Anstalt, zondag in Londen.

De instelling begon met haar werk in het najaar van 1990. De Treuhand Anstalt kreeg destijds 22.000 bedrijven in de dienstensector en 8.500 industriële ondernemingen onder haar hoede. Alle 22.000 dienstverlenende bedrijven zijn nu geprivatiseerd. Daarvan is 60 procent gekocht door Oostduitsers. Het aantal industriële bedrijven in de kaartenbak van de Treuhand nam door opsplitsing van activiteiten nog toe van 8.500 tot 12.800. Daarvan zijn er nu 11.500 verkocht. In totaal moeten er nog 1.300 worden verkocht. De Treuhand heeft tot op heden 2.400 bedrijven moeten sluiten. Een derde van de banen in die bedrijven is behouden.

Breuel verklaarde dat de waarde van de activa van de DDR aanvankelijk veel te hoog is ingeschat. De laatste communistische DDR-president, Hans Modrow, raamde de waarde in februari 1990 op 1,3 biljoen mark. De eerste voorzitter van de Treuhand, Rohwedder, de voorganger van Breuel, sprak in oktober 1990 van een waarde aan activa van 600 miljard mark. Ook dit cijfer bleek te optimistisch ingeschat. In januari van dit jaar concludeerde de Treuhand dat de waarde van de activa op 250 miljard mark negatief zal uitkomen. Hiervan bestaat 104 miljard mark uit schuld die is overgenomen van het vorige regime.