Rottenberg en zijn dienstauto.

Woord en daad gaan in de politiek zelden samen. Vorige week was het de actiegroep Strohalm die in Nieuwspoort waarschuwde voor de gevaren van een economische groei. Milieu-activisten keerden zich op de persconferentie vooral tegen de auto, voor hun het kwaad in de samenleving, en overhandigden het boek "Greep op Groei' aan PvdA-voorzitter Felix Rottenberg.

Het boek met tal van opstellen van groene profeten is niet gedrukt op recycling-papier maar is een glossy uitgave met 336 glinsterend witgebleekte pagina's. Een medewerker van Aktie Strohalm was er zelf ook verbaasd over en wees erop dat uitgeverij Jan van Arkel - de groene zaak niet ongenegen - een representatieve uitgave wilde met oog “op een betere verkoop”.

Strohalm gaf het eerste exemplaar aan Rottenberg omdat de PvdA-voorzitter eerder op de VARA-radio had gepleit voor een “krimp-economie”. Rottenberg wees op het “organiseren van de krimp” en ook hij hekelt autogebruik. “Waar problemen zijn door overmatige automobiliteit moet het gebruik ervan worden ingeperkt. Krimp bij de Coentunnel en niet op het platteland in Oost-Groningen”.

Voor Rottenberg, zélf niet in het bezit van een rijbewijs, begon na een uur de tijd te dringen, hij verdween. Voor de deur stond zijn PvdA-dienstauto uit de ruime middenklasse, met chauffeur (Eddy) en autotelefoon. “Ik moet echt met de auto gaan, anders ben ik niet op tijd in Amsterdam”, aldus de wegrijdende Rottenberg. (DJE)