Plannen voor opleiding van imams

DEN HAAG, 26 APRIL. Er bestaan reeds plannen voor de oprichting van een Nederlandse imamopleiding. Het Amsterdams Centrum voor Buitenlanders (ACB) is in gesprek met een aantal islamitische organisaties om op de Hogeschool Holland tot een opleiding tot islamitisch voorganger te komen.

Een en ander blijkt uit reacties op de oproep van het CDA-Kamerlid H. Huibers, eind vorige week, om een einde te maken aan de grote buitenlandse bemoeienis met de geestelijke vorming van islamieten in Nederland. Een woordvoerder van het ACB meldt dat zijn instelling niet alleen werkt aan cursussen die de oriëntatie van buitenlandse imams op de Nederlandse samenleving moeten verbeteren. “Als er een theologische opleiding moet komen, willen wij bij de organisatie daarvan best een rol spelen. Maar uiteraard moeten invulling en initiatief van de islamitische organisaties zelf komen. Wij willen niets te maken hebben met de theologische invulling.”

Vice-voorzitter Boujoufi van de Marokkaanse religieuze organisatie Ummon juicht de oproep van Huibers toe. Zijn organisatie en andere islamistische groeperingen kunnen het echter niet eens worden over de opzet van een imamopleiding. Hij wijst er op dat de komende decennia de Nederlandse islamitische gemeenschap nog niet zonder buitenlandse imams zal kunnen. “Als Huibers een echte theologische opleiding wil betekent dat volgens islamitisch gebruik dat een zes-jarig jongetje daarmee zou moeten beginnen. Als zo'n opleiding morgen begint zou het nog tot ten minste het jaar 2010 duren voordat de eerste Nederlandse imams aan het werk kunnen.”

Ook omdat er nog veel eerste-generatie islamieten in Nederland verkeren gaan het Ummon en het liberalere Moslim Informatie Centrum (van de Nederlandse moslim Van Bommel) ervan uit dat de komende jaren nog veel van de diensten van buitenlandse imams gebruik gemaakt zal moeten worden. Zij pleiten daarom tevens voor meer cursussen ter verbetering van de kennis van de buitenlandse imams van de Nederlandse taal en samenleving. De Marokkaanse organisatie KMAN wil eerst de rechtspositie van die imams verbeteren.