Leiding Hoechst ligt onder vuur

ROTTERDAM, 26 APRIL. Duitse en Amerikaanse aandeelhouders van het Duitse chemieconcern Hoechst zullen morgen het vertrek eisen van topman Wolfgang Hilger. Aanleiding is de reeks van ongelukken die de afgelopen maanden bij de onderneming hebben plaatsgehad.

Morgen zal het bestuur van Hoechst op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering tekst en uitleg geven over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar - een steeds terugkerend ritueel waar de aandeelhouders normaal gesproken zonder problemen mee akkoord zouden gaan. Deze keer heeft de grootste Duitse belangenvereniging van kleine aandeelhouders haar leden echter aangeraden om het vertrouwen op te zeggen in de twee bestuursleden die verantwoordelijk worden geacht voor de afwikkeling van de reeks ongelukken bij Hoechst.

Een verrassende ontwikkeling is dat het advies wordt ondersteund door de Amerikaanse organisatie ISS, die meer dan 200 institutionele beleggers in de VS, Canada en Groot-Brittannië begeleidt op het gebied van aandeelhoudersrechten. Beide belangengroeperingen beklemtonen dat zij hun negatieve advies niet baseren op het feit dat het milieu schade heeft geleden door de ongelukken, maar dat de economische gezondheid van Hoechst te lijden heeft onder de recente gebeurtenissen. Ook de manier waarop de onderneming de publiciteit rond de ongelukken heeft afgehandeld, wordt door hen bekritiseerd.

Hoechst-topman Hilger, die de afgelopen weken ook in de Duitse pers onder vuur heeft gelegen door de geringe bereidwilligheid van de onderneming om opening van zaken te geven over de reeks van vijftien ongelukken bij verschillende produktielocaties van Hoechst, heeft tot nu toe steeds verklaard geen reden te zien om op te stappen. Ook bestuurslid Karl Holoubek, tot voor kort verantwoordelijk voor de veiligheidsprocedures binnen het bedrijf, hoeft geen sancties te verwachten, al heeft Hoechst recent wel aangekondigd dat de verantwoordelijkheid voor deze procedures nu bij het gehele bestuur ligt.

De protesten van de Duitse aandeelhoudersvereniging en het Amerikaanse ISS zullen naar verwachting morgen niet door een meerderheid van de aandeelhouders gesteund worden; twee van de belangrijkste grootaandeelhouders (Commerzbank en Dresdner Bank) hebben al laten weten dat zij vóór het management zullen stemmen. De protesterende belangenverenigingen zeggen zich te realiseren dat de kans op een wisseling van het management zeer gering is. Met deze actie willen zij Hoechst - en andere Duitse ondernemingen - er vooral op wijzen dat ook met de belangen van aandeelhouders rekening moet worden gehouden.