Kok: snelle actie gewenst bij bank Attali

LONDEN, 26 APRIL. De berichten over hoge interne kosten bij de Oost-Europa Bank (EBRD) zijn meer dan "verontrustend' en geven reden tot "zorg en snelle actie'.

Dit staat in de tekst die minister Kok (financiën) vanmorgen bij de opening van de jaarvergadering van de bank zou uitspreken, maar Kok kwam door een wijziging in de agenda niet meer aan het woord en bracht zijn opvattingen schriftelijk aan zijn collega's over.

Kok verwacht dat de gouverneurs van de bank (de ministers van financiën van de deelnemende landen) worden genformeerd over het onderzoek dat is ingesteld naar de interne gang van zaken bij de EBRD, zodat de gouverneurs "hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in deze heikele kwestie'. De bank moet zuinigheid nastreven en op alle fronten de kosten beperken, aldus Kok. De controle op de begroting moet strenger worden en er moet meer duidelijkheid komen over het uitgavenbeleid.

Volgens Kok is het aantal leningen dat vorig jaar door de EBRD is goedgekeurd - 70 tegenover 16 projecten in 1991 - "naar tevredenheid' gegroeid. Ook de Britse premier Major zei in zijn toespraak dat de bank voor deze prestatie lof verdient. Minister Kok drong er wel op aan dat de bank zich houdt aan de afgesproken verdeling tussen de steun aan particulieren (60 procent) en publieke projecten (40 procent). Volgens Kok wordt er nu meer dan 40 procent uitgegeven aan overheidsprojecten. De minister wil ook dat de bank meer aandelen neemt in Oosteuropese bedrijven, ten einde de particuliere sector te steunen. Van het EBRD-vermogen is thans zeven procent genvesteerd in aandelen, dit mag oplopen tot 30 procent.

De minister vroeg de bank ook zich minder te richten op grote infrastructurele projecten en meer op kleinere projecten. Deze zijn volgens Kok van cruciaal belang voor de infrastructuur van een markteconomie en voor verbetering van de distributiekanalen. Ook zijn de kleinere projecten belangrijk voor het scheppen van werkgelegenheid.