Jeltsin wint Russisch referendum

MOSKOU, 26 APRIL. President Boris Jeltsin van Rusland heeft het referendum, waarin de bevolking haar vertrouwen in hem en zijn sociaal-economische beleid heeft kunnen uitspreken, gewonnen. Van de 62 procent kiesgerechtigden die gisteren daadwerkelijk hebben gestemd heeft ongeveer zestig procent zich vermoedelijk voor het staatshoofd uitgesproken. Een meerderheid van de opgekomen kiezers heeft zijn economische hervormingspolitiek eveneens goedgekeurd, zo blijkt uit de voorlopige uitslagen.

Het verzoek van Jeltsin om het oppositionele Congres van Volksafgevaardigden te mogen ontbinden (de vierde vraag in het plebisciet) is waarschijnlijk net niet ingewilligd. Een grote meerderheid heeft zich daar gisteren weliswaar voor uitgesproken, maar op grond van de referendumwet is voor deze vraag vijftig procent plus één van het totaal aantal stemgerechtigden (106 miljoen) nodig. Alleen in Moskou, St. Petersburg en een aantal kleinere steden heeft een absolute meerderheid zich voor een nieuwe volksvertegenwoordiging uitgesproken. In de grotere provinciesteden bleef het aantal aanhangers van vervroegde parlementsverkiezingen tussen de veertig en vijftig procent hangen.

Volgens een aantal naaste adviseurs van Jeltsin biedt de uitslag niettemin een aanknopingspunt om nu parlementsverkiezingen uit te schrijven. “Een radicaal nieuwe macht zou daarvan het resultaat moeten zijn”, aldus Michail Poltoranin, de man die namens de president de massamedia coördineert. De president wil het Volkscongres, getuige zijn vorige week gedeeltelijk gepubliceerde grondwet, afschaffen en vervangen door een twee-kamerparlement met één algemene Federale Vergadering en een Staatsdoema die als een soort senaat door de regio's moet worden gekozen.

Parlementsvoorzitter Roeslan Chasboelatov heeft in een eerste reactie vanmorgen de uitslagen van het referendum genegeerd. Het referendum heeft slechts “de breuk in de maatschappij en de verzwakking van de staat aan het licht gebracht. Daarom kunnen diegenen zich verheugen die dat doel hebben nagestreefd”, aldus Chasboelatov. Volgens de parlementsvoorzitter is het plebisiciet door de president gewonnen dankzij de “informatieterreur” van de radio en de televisie, die op de hand van Jeltsin waren. De parlementsvoorzitter heeft de Opperste Sovjet, die morgen bijeenkomt, opgedragen maatregelen voor te bereiden om de massamedia te “zuiveren van de poltoraniaans-goebbeliaanse leugens”. Andere opposanten van Jeltsin hebben zich tot nu toe in stilzwijgen gehuld.