Hulpgoederen uit VS overgevaren naar Cuba

HAVANA,26 APRIL. Een tiental Amerikaanse schepen met aan boord een miljoen vitamine B-capsules, zakken met rijst en kleren en duizend bijbels, is gisteren aangekomen in een haven in de buurt van de Cubaanse hoofdstad Havana. De hulporganisatie Basta! uit Florida heeft de actie op touw gezet om de nood op Cuba te verlichten.

De Amerikanen werden door het Cubaanse Rode Kruis ontvangen met flessen rum, zo meldde een BBC-correspondent. Volgens de organisatoren van Basta! is de hulpactie ook bedoeld om de democratisering van Cuba te bevorderen. “Deze hulp is een steun in de rug voor alle democratische krachten”, aldus John Young, die zaterdagavond als een van de laatsten op de boot naar Cuba stapte. “We voelen dat de democratie eraan komt. Er is geen enkele manier waarop de regering Castro dat kan tegenhouden.”

Veel Cubaanse vluchtelingen in Florida verzetten zich tegen de hulpactie. Met name anti-communistische organisaties van bannelingen hebben geprotesteerd. Volgens hen is de aktie alleen maar een steun in de rug van het regime van Castro.

De Amerikaanse douane had de lading van de schepen aan een uitgebreid onderzoek onderworpen, om er zeker van te zijn dat zich alléén hulpgoederen aan boord bevonden. Het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba maakt het leveren van alles behalve humanitaire hulp onmogelijk.

De humanitaire missie is opmerkelijk in het licht van de vorig jaar oktober door president Bush bekrachtigde Torricelliwet. Deze wet, ingediend door hetdemocratische Congreslid Robert Torricelli, verscherpt de bepalingen uit het uit 1962 daterende economische handelsembargo tegen Cuba. Schepen die binnen een periode van zes maanden handel van of naar Cuba hebben vervoerd mogen Amerikaanse havens niet meer aandoen, op straffe van confiscatie. De Torricelliwet zorgde in heel Latijns-Amerika voor verontwaardigde reacties. Ook vanuit Canada en de Europese Gemeenschap werd negatief gereageerd op de verscherping van het handelsembargo.

Door de Torricelliwet is de Cubaanse economie nog verder in het slop geraakt. Veel inwoners leiden aan infecties en gebrek aan vitamines, veroorzaakt door ondervoeding. (AFP, AP)