Fokker start ontslag van 1.395 werknemers

ROTTERDAM, 26 APRIL. Vliegtuigbouwer Fokker is vanmorgen begonnen met het aanzeggen van ontslag aan bijna 1.400 werknemers op het totale personeelsbestand van 12.500 werknemers.

De meesten verliezen de komende maanden hun baan bij het concern omdat de produktie van de Fokker 50 en de Fokker 100 wordt beperkt in verband met tegenvallende verkopen.

Het is de bedoeling de inkrimping evenredig te spreiden over de verschillende vestigingen. Details zou Fokker in de loop van de middag bekendmaken. Een woordvoerder wilde daar vanmorgen nog geen mededelingen over doen.

Ontslagen zouden in elk geval worden 165 werknemers van 55 jaar en ouder. Zij krijgen een toeslag op hun werkloosheidsuitkering, zo staat in het "sociaal plan' dat Fokker vrijdag met de bonden overeenkwam en waarin het bedrijf ongeveer 70 miljoen gulden steekt.

Daarin staat verder dat het concern de mogelijkheden voor deeltijd-werk zal uitbreiden, natuurlijk verloop zal bevorderen en het uitbesteden van werk zal beperken. Ook wordt de lagere produktie gedeeltelijk opgevangen door tijdelijk korter te werken (met behoud van loon) voor circa 3.000 werknemers op produktieafdelingen in Papendrecht, Schiphol, Woensdrecht en Ypenburg. In ruil daarvoor moeten ze onbetaald overwerken als de verkopen aantrekken.

Tenslotte is overeengekomen de in de bedrijfstak afgesproken loonsverhogingen - 1,25 procent per 1 mei, 0,5 procent per 1 oktober en 0,5 procent per 1 februari 1994 - uit te stellen tot 1995.

In de krant van vrijdag 23 april stond boven een bericht over Fokker een verkeerde kop. Bij Fokker worden niet 1.789 werknemers ontslagen zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar 1.395. Fokker kwam vrijdag met de vakbonden overeen dat het aantal gedwongen ontslagen met bijna vierhonderd wordt beperkt. Het totale aantal banen dat door de produktievermindering verdwijnt blijft 2.118.