Enhobel wijzigt beleggingsbeleid

De verkoop van alle aandelenbelangen en de concentratie binnen de beleggingsportefeuille op rentedragende beleggingen heeft de Engels-Hollandse Beleggingstrust (Enhobel) vorig jaar geen windeieren gelegd.

De winst nam toe van 1,7 miljoen tot 4,2 miljoen gulden of per aandeel van 6,41 tot 14,29 gulden, zo staat in het jaarverslag.

Voorgesteld wordt het dividend vast te stellen op 14,35 gulden (vorig jaar: 5,25). Het vermogen van Enhobel is, na winstverdeling, gestegen van 52,9 miljoen naar 54,1 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per aandeel is gestegen van 180,95 naar 185,20 gulden. Het beleggingsresultaat met inbegrip van het dividend bedraagt 10,3 procent.

Enhobel is druk bezig zich om te vormen in een vastgoed beleggingsmaatschappij. Over het te volgen nieuwe beleggingsbeleid wordt al enige tijd nagedacht. Zodra zeker is welk beleid zal worden gevoerd, kan een prospectus worden verwacht waarin een en ander wordt toegelicht.