ENCI ziet omzet en winst teruglopen

De Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI), producent van betonmortel, boekte in 1992 een lagere omzet en een iets lager bedrijfsresultaat. De omzet daalde met circa 1 procent tot 715 miljoen gulden (in 1991: 724 miljoen). De bedrijfskosten namen relatief toe, waardoor het bedrijfsresultaat terugzakte van 115 miljoen gulden in 1991 tot 109 miljoen in het afgelopen jaar.

Mede door gestegen rentelasten daalde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen van 54,7 miljoen tot 44,4 miljoen gulden. Na aftrek van het buitengewoon resultaat na belastingen en het belang van derden resulteerde voor het te 's-Hertogenbosch gevestigde bedrijf een netto winst van 38,7 miljoen gulden tegen 51,6 miljoen in 1991.