Elco Brinkman wint in Leidse gemeenteraad

Geeft de Leidse gemeenteraad zijn prominente inwoner Elco Brinkman, toestemming zijn huis te verbouwen of niet.

Met deze "cliff-hanger' eindigden we vorige week de mini soap opera met in de hoofdrollen een kandidaat-premier, zijn aquarellerende echtgenote en een dwarsliggende buur. Allereerst een correctie: aan de hand van een situatieschets van de CDA-voorlichter is nu duidelijk geworden dat wat Brinkman wil geen aanbouw dan wel een schuur in de tuin betreft, doch slechts een dak op een reeds bestaande aanbouw.

Nu de gemeenteraad van Leiden. Die vergaderde vorige week dinsdag langdurig, namelijk meer dan een uur, over de aanvraag van het voorbereidingsbesluit, dat normaliter als hamerstuk wordt afgedaan. Om aan alle spanning een eind te maken: Brinkman heeft met 20 tegen 13 stemmen toestemming gekregen. Dat wil zeggen van de raad, want voor degene die het gevecht aan wil is er nog als laatste strohalm de Raad van State. Wat dat betreft kan Brinkman nog heel wat van de door hem zo verfoeide stroperige besluitvorming tegenkomen.

Politiek gesproken was de discussie in de gemeenteraad uiterst interessant. Want wat Brinkman tot op heden in de Tweede Kamer nog niet is gelukt, lukte hem wel in Leiden: verdeeldheid bij D66. Aan de ene kant was er het kamp dat vond dat Brinkman zich gedroeg als een bezoeker van een theatervoorstelling die een plaatsje op de eerste rij heeft en dan nog op zijn stoel gaat staan. Aan de andere kant waren er de "realo's', die vonden dat er nog genoeg andere momenten waren voor eventuele gedupeerden om bezwaar aan te tekenen. Na een schorsing stemde een meerderheid van de D66-fractie tegen, terwijl slechts twee leden het voor Brinkman opnamen.

De VVD stemde en masse tegen. Terwijl VVD-leider Bolkestein toch keer op keer te kennen geeft weliswaar niet veel op te hebben met iemand als Lubbers, maar met Brinkman wel verder wil. Pikant is dat de woordvoerster van het liberale verzet Leila Driessen is, één van de mensen die straks als "jong en veelbelovend' hoog op de kandidatenlijst voor de VVD in de Tweede Kamer moet komen. De PvdA-fractie tenslotte stemde op twee leden na vóór Brinkman. Dat komt weer aardig overeen met de ambivalente houding die men in deze partij inneemt ten aanzien van samenwerking met Brinkman. (MK)