EG constateert een nieuwe wind in Washington

MIDDELFART, 26 APRIL. De EG meent dat er zich "substantiële wijzigingen' voordoen in de VS nu Clinton aan de macht is. Brussel constateert dat er een "jonge, dynamische geest' in Washington waart, die gericht is op verandering en vernieuwing.

Dit zegt de Europese Commissie in een vertrouwelijk rapport over de betrekkingen met de nieuwe regering-Clinton. Dit weekend werd het door de twaalf EG-ministers van buitenlandse zaken tijdens een informeel overleg in Denemarken aanvaard.

De regering Clinton legt meer de nadruk op “actie en concrete resultaten dan op principes”. Tegelijk is het Brussel niet ontgaan dat het buitenlandse beleid van de VS ondergeschikt is geworden aan de Amerikaanse economische belangen. De Commissie constateert dat de regering Clinton eerder geneigd is om "traditionele concepten' ter discussie te stellen. Een “commerciële en niet-dogmatische houding”, aldus het rapport.

Tegelijk verwacht Washington van Europa dat het in de komende jaren een economische en politieke eenheid wordt, zo meent de Commissie. Daarbij is voor de Amerikanen vooral de eenwording van de Europese binnenmarkt van belang.

Behalve de Amerikaanse regering is ook het Congres meer dan voorheen gericht op binnenlandse problemen, hetgeen de relatie met de EG zal benvloeden. Tegelijk is de invloed van het Congres op de wetgevende en financiële beslissingen van de Amerikaanse regering toegenomen. De EG zal dan ook de “nu nog fragmentarische contacten” met het Congres moeten verdiepen. Brussel zegt daarvoor de “meest moderne pr-technieken” te willen gebruiken en de Amerikaanse media "professioneel' te zullen benaderen. Europa kan het zich evenmin langer veroorloven zich "verdeeld' in Washington te presenteren, zegt de Commissie.

Clinton staat intussen binnenslands voor precies dezelfde problemen als de EG: overheidstekort, recessie, sociale problemen, milieu, energie, infrastructuur. Dat zijn evenzovele mogelijkheden om de samenwerking te verdiepen, meent de EG.

Europa moet er naar streven om samen met de VS de twee toonaangevende machten in de wereld te worden. Japan neemt, ondanks z'n grote economische macht, slechts een beperkte verantwoordelijkheid op zich, zo zegt het rapport. De "ernstige' handelsincidenten van de laatste maanden ten spijt, beschrijft de Commissie de relatie van de EG met de VS toch in optimistische tonen. De gezamenlijke belangen zouden de komende jaren alleen maar groeien in aantal en gewicht, waardoor een gemeenschappelijke koers steeds meer voor de hand ligt. Daarvoor wil de Commissie dat de samenwerking binnen de G-7, de groep van zeven rijke landen, sterk wordt opgevoerd. In dat forum moeten de VS en de EG er ook voor zorgen dat Japan z'n verantwoordelijkheid neemt in de wereldeconomie. Voor het overige wordt in het rapport aan Azië niet gerefereerd. Potentiële handelsruzies met de VS moeten in de EG voortaan zo snel worden onderkend dat escalatie naar een handelsoorlog altijd wordt voorkomen. Een speciaal "early warning system' is daarvoor nodig.

In het veiligheidsbeleid ziet Brussel een voortrekkersrol voor Europa en de VS “vooral in het kader van de VN”. De problemen van Midden- en Oost-Europa en ex-Joegoslavië moeten samen worden opgelost. Brussel vindt echter dat Europa er niet slecht afkomt als de verdeling van de lasten tussen de VS en de EG wordt vergeleken. Europa geeft substantieel meer hulp en importeert veel meer uit de nieuwe landen in Oost-Europa dan de VS. Alleen de Amerikaanse bijdrage aan de militaire veiligheid van Europa is groter.