d'Ancona wil fusie lokale met regio-omroepen

NIJMEGEN, 26 APRIL. Lokale en regionale publieke omroepen moeten gaan samenwerken in gewestelijke omroeporganisaties. Dat heeft minister D'Ancona zaterdag gezegd op een bijeenkomst van de Organisatie van lokale omroepen in Nederland (OLON).

Samenwerking is volgens haar de beste garantie een kwalitatief hoogwaardig aanbod te kunnen verzorgen.

De minister is niet tevreden met de huidige lokale omroepsituatie. Zij ziet een grote spanning tussen de opdracht een programma te verzorgen dat gericht is op het eigen gebied en dat tenminste voor de helft uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard bestaat, en anderzijds de grote hoeveelheid zendtijd die omroepen moeten vullen. Daardoor zenden veel omroepen non-stop muziek uit of zijn zij afhankelijk van door commerciële producenten aangeboden programma's. Een dergelijke vercommercialisering van het aanbod acht zij bij publieke omroepen ongewenst.

De samenwerking moet resulteren in één niet-landelijke omroepvoorziening. D'Ancona gaf zaterdag echter niet aan hoe die samenwerking er precies moet gaan uitzien. De programma's van de nieuwe lokale/regionale publieke omroep dienen in ieder geval te voldoen aan wettelijk vastgestelde eisen en dienen betrekking te hebben op het eigen verzorgingsgebied.

De financiering blijft in principe beperkt tot de huidige provinciale omroepbijdrage van tien gulden, die eventueel verhoogd kan worden wanneer de provincies dat wenselijk achten. Aanvullende inkomsten uit reclame en sponsoring blijven mogelijk, aldus D'Ancona.

P. de Wit, directeur van OLON, kan zich niet vinden in de voorstellen van de minister. “Deze plannen zijn totaal gespeend van inzicht in wat de lokale omroepen de laatste twintig jaar gedaan hebben.” Volgens De Wit betekenen de plannen dat de lokale omroepen geforceerd worden op te gaan in de regionale omroepen. “Dat betekent dat 80 tot 90 procent van de lokale programmering zal verdwijnen.”

De Wit erkent dat de door D'Ancona geschetste situatie zich inderdaad voordoet, maar zegt dat er ook genoeg goede programma's gemaakt geworden. Voordat de lokale omroepen op het toneel verschenen kende het merendeel van de gemeenten geen lokale nieuwsvoorziening, betoogt De Wit. “Tegenwoordig is dat dankzij de lokale omroep in het merendeel van de gemeenten wel het geval, en dat wordt nu met één pennestreek teniet gedaan.”, aldus De Wit.