Crédit Agricole op 6 pct winstgroei

De winst van de Franse bank Caisse National du Crédit Agricole is vorig jaar met zes procent gestegen tot 5,2 miljard franc (ruim 1,7 miljard gulden).

De meeste andere grote banken in Frankrijk zagen hun resultaten in het afgelopen boekjaar verslechteren in hoofdzaak als gevolg van flinke voorzieningen voor verliezen op leningen, vooral die in de onroerend-goedsector.