Andriessen: CO 2 met kernenergie oplossen

DEN HAAG, 26 APRIL. Wind- en zonneënergiesystemen zijn ontoereikende middelen om het versterkte broeikaseffect te bestrijden. Ook van energiebesparing valt niet voldoende meer te verwachten. Waarschijnlijk kan alleen toepassing van kernenergie de uitstoot van kooldioxyde doen afnemen.

Dat zei minister Andriessen vanmorgen in Den Haag bij de opening van het congres TOPNUX '93, een wetenschappelijk congres over de nieuwe generatie lichtwaterreactoren dat door de Europese organisatie voor kernenergie (ENS) is georganiseerd. ENS is 's werelds grootste nucleaire organisatie waarbij 22 landen in West-, Midden- en Oost-Europa zijn aangesloten. Aan het congres nemen 300 specialisten deel.

Dit najaar zal de regering het zogeheten "Dossier '93' aan het parlement aanbieden waarin alle relevante consequenties van de toepassing van kernenergie (veiligheid, afval en milieu) geanalyseerd worden. Een volgend kabinet kan op grond van het verzamelde feitenmateriaal een gefundeerde beslissing nemen over uitbreiding van kernenergie in Nederland. Ook zal het Dossier het meest aantrekkelijke type kernreactor noemen.

Vooruitlopend op die beslissing wil Andriessen de Nederlandse nucleaire vakkennis zo goed mogelijk op peil te houden. Het Programma Instandhouding Nucleaire Competentie (PINC) dat daartoe drie jaar geleden werd opgericht wordt gecontinueerd. PINC verschaft universiteiten en instituten ruim 6 miljoen gulden per jaar voor onderzoek, opleiding en ontwikkeling van programmatuur. Directeur dr. H. Arnold van de kerncentrale Dodewaard zei vanochtend dat Nederland vorige week vrijdag in Brussel met Rusland een langlopende samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten voor de technische verbetering van kernreactoren in Kalinin en Kola.

Mevrouw Colette Lewiner, De Franse voorzitter van de ENS, sprak haar teleurstelling uit over de geringe belangstelling voor het congres. De meeste kernenergiedeskundigen zitten gevangen in eindeloze politieke discussies over toepassing van kernenergie en komen niet toe aan economische of technische aspecten, zei ze. Lewiner onderstreepte dat de produktiekosten van electriciteit uit kernenergie in veel landen aantoonbaar lager zijn dan die van kolen of gascentrales. “Kernenergie kan concurreren met fossiele energie.”