"Tuberculose bedreigt miljoenen'

LONDEN, 24 APRIL. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gisteren gewaarschuwd dat tientallen miljoenen mensen in de wereld gevaar lopen te overlijden aan de ziekte tuberculose. De laatste jaren is deze weer duidelijk in opmars, ook in Westerse landen waar de ziekte lange tijd vrijwel geheel leek te zijn teruggedrongen.

“Tuberculose is de ziekte waaraan de meeste mensen sterven en in veel delen van de wereld is ze niet meer onder controle”, zei dr Arati Kochi, die is belast met het Tuberculose-programma van de WHO, gisteren op een conferentie in Londen. In totaal overlijden er jaarlijks bijna drie miljoen mensen aan de ziekte, hetgeen beduidend meer is dan het aantal doden als gevolg van aids, cholera, malaria of andere ziektes.

“De ziekte, die is te voorkomen en te behandelen, is ernstig verwaarloosd en geen land is er immuun tegen”, aldus Kochi, die schatte dat tuberculose het komende decennium ruim dertig miljoen levens zou kosten indien er niet adequaat tegen de ziekte zou worden opgetreden.

De WHO-medewerker taxeerde de aanloopkosten van tuberculose-programm's op zo'n twintig miljoen dollar, waarna er gemiddeld tachtig tot 100 miljoen dollar mee zou zijn gemoeid om de programma's te laten werken.

Vooral ontwikkelingslanden zouden volgens Kochi programma's moeten beginnen om de opmars van de ziekte te stuiten, maar ook Westerse landen die al tientallen jaren leken te zijn gevrijwaard van tuberculose moeten behoedzaam zijn, zei Kochi. In de Westerse landen manifesteert zich tuberculose in toenemende mate in samenhang met aids.

“De moderne vervoersmiddelen, de ontwikkeling van de zakenreizen en de emigratie en de talrijke vluchtelingen die komen uit landen die worden geteisterd door burgeroorlogen en honger stellen tuberculose in de gelegenheid terrein te winnen in zowel de gendustrialiseerde landen als in de ontwikkelingslanden”, stelde Kochi. (AP, AFP)