Tolerantie is een universele waarde. ...

Tolerantie is een universele waarde. Cultuurrelativisme daarentegen is slechts een Westerse uitvinding.

R. Langerak, Universiteit Twente

Het harde aanpakken van zogenaamde weigeryuppen gaat voorbij aan de sterke verwachting dat de algemene dienstplicht niet meer een lang leven is beschoren.

E.C. Weening, Universiteit Twente

Wanneer men de recente verkiezingsoverwinningen van extreem rechts in Frankrijk verklaart uit de lage opkomst en in België uit de opkomstplicht moet men beseffen dat hierin een tegenstrijdigheid zit.

R. Bolt, Katholieke Universiteit Nijmegen

De publikatie van drie artikelen uit dit proefschrift in (verschillende) Elsevier tijdschriften illustreert de alarmerende concentratie in de wetenschappelijke uitgeverijen.

P. Praamstra, Katholieke Universiteit Nijmegen