Resultaat Cebeco vrijwel gehalveerd

De agrarische coöperatie Cebeco Handelsraad wil zich verder terugtrekken op de kernactiviteiten.

De onderneming kondigde gisteren tijdens de presentatie van het jaarverslag aan dat op grond van deze strategische beslissing op korte termijn een aantal bedrijven zal worden afgestoten.

Cebeco Handelsraad heeft naar eigen zeggen een moeilijk jaar achter de rug. De omvangrijke herstructurering van de Europese landbouw en de verslechtering van de economie drukten de resultaten van het concern. Al eerder maakte de onderneming bekend dat, hoewel de omzet in 1992 nog licht steeg met 300.000 gulden tot 5,3 miljoen gulden, het netto concernresultaat in 1992 met 50 procent is gedaald tot 17,1 miljoen gulden.

De coöperatie heeft zich de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker geconcentreerd op de verwerking van agrarische halfprodukten tot kant-en-klare eindprodukten. Die kernactiviteit wil Cebeco de komende tijd verder versterken.