OV-studentenkaart niet meer voor de trein

DEN HAAG, 24 APRIL. Studenten kunnen per 1 september 1994 niet langer gratis met de trein reizen. Minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) en de stad- en streekvervoerbedrijven hebben afgelopen nacht een akkoord gesloten over een OV-studentenkaart die alleen in bussen, trams en metro's geldig is.

De Nederlandse Spoorwegen zijn niet bij contract betrokken omdat de NS en het ministerie het niet eens konden worden over de vergoeding voor de OV-studentenkaart.

Volgens een gezamelijke verklaring van het ministerie van onderwijs en wetenschappen en de vervoersbedrijven zal er volgend jaar voor scholieren en studenten met studiefinanciering een speciaal landelijk sneldienstnet komen van 35 lijnen met regelmatige uurdiensten en een beperkt aantal in- en uitstapplaatsen, die aansluiten bij het reguliere stads- en streekvervoer. Scholieren en studenten moeten via een 06-lijn een dag van tevoren een reis in een snelbus reserveren.

De vervoersbedrijven zullen "luxe semi-tourwagens' inzetten. Het ministerie betaalt de vervoersbedrijven jaarlijks 475 miljoen gulden voor het studentenvervoer, of 835 gulden per student per jaar.

Volgens de gezamelijke verklaring waren het ministerie en de NS nog in onderhandeling over een OV-studentenkaart die recht zou geven op gedeeltelijk gratis openbaar vervoer en gedeeltelijk reizen met korting. Studenten zouden door de week gratis met de trein kunnen reizen en in het weekeinde met korting, of juist andersom.

Het ministerie had hiervoor in totaal 637,5 miljoen gulden over, waarvan 385 miljoen beschikbaar was voor de NS. De NS eisten echter 420 miljoen gulden voor een kaart met gratis vervoer door de week voor thuiswonende scholieren en studenten, en voor uitwonende korting in het weekeinde en gratis op weekdagen.

De Nederlandse Spoorwegen hebben vanochtend gezegd “verbaasd” te zijn over het akkoord tussen het ministerie en de vervoersbedrijven. De NS menen dat het bedrijfseconomisch gezien onverantwoord is een contract af te sluiten waarbij de overheid het bedrijf 385 miljoen biedt.

Het besluit van minister Ritzen zou strijdig zijn met het standpunt van het kabinet inzake de verzelfstandiging van de Spoorwegen. Eind februari ging het kabinet akkoord met een verregaande verzelfstandiging van de NS. “De regering kan niet van ons verlangen dat we een zelfstandig bedrijf worden en vervolgens een onrendabel contract met ons afsluiten”, aldus een woordvoerder van de NS.