Nederland en België in stroomproduktie

ROTTERDAM, 24 APRIL. Nederland en België proberen tot een nauwere samenwerking te komen op het gebied van de elektriciteitsvoorziening. Als dat lukt kunnen beide landen hun reserves bij de stroomproduktie verminderen, waardoor aanzienlijke besparingen ontstaan.

De hoogspanningsnetten tussen beide landen zijn al volledig gekoppeld, waardoor onderlinge uitwisseling van stroom in geval van nood, bijvoorbeeld als een centrale door een storing uitvalt, snel kan worden gerealiseerd. Tussen de Westeuropese landen bestaat nu de afspraak dat zij elkaar in zo'n geval een kwartier lang de ontbrekende stroom leveren. Binnen die periode kan dan een draaiende reserve-centrale op het net worden aangesloten. Duurt het langer, dan moet het ontvangende land een boete betalen.

Nederland en België hebben beide een reserve in het opgesteld vermogen van grote elektriciteitscentrales van ongeveer een derde. Het opgesteld vermogen in Nederland is 15.000 megawatt en in België 14.000, terwijl de piekbelasting vorig jaar op respectievelijk 10.900 en 10.400 megawatt lag.

Wanneer die reserves worden samengevoegd en verminderd, zou aan beide zijden van de grens een besparing kunnen ontstaan van 600 megawatt. Dat staat gelijk aan de produktie van een flinke electriciteitscentrale. De samenvoeging kan kan volgens Patrick de Vos, woordvoerder van de Belgische elektriciteitsproduktiemaatschappij Electrabel plaats vinden door de periode van onderlinge uitwisseling van stroom in noodgevallen van een kwartier te verlengen tot 48 uur. Binnen die tijd kan een centrale "vanuit koude stilstand' worden ingeschakeld. Dat betekent een veel hogere produktiviteit.

In België wordt 60 procent van het elektriciteitsverbruik geleverd door kerncentrales. België tekende op 25 maart 1991 een "Viermogendhedenverklaring' met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, gericht op samenwerking bij het vreedzaam gebruik van kernenergie en “het veiligstellen van de energievoorziening in Europa.”

Maar volgens De Vos, moet daaruit niet worden afgeleid dat België plannen heeft voor uitbreiding van zijn export van elektriciteit. “België volgt al tientallen jaren de het beleid dat we zelf zorgen voor onze energievoorziening.”