Milieubeleid van overheid gehekeld

DEN HAAG, 24 APRIL. Het ministerie van economische zaken houdt vrijwel geen rekening met het milieu. Het departement van landbouw, natuurbeheer en visserij is “pas vertrokken” en Verkeer en Waterstaat is “aardig op weg”. Maar in alle gevallen wordt het belang van het milieu onvoldoende ingepast in het eigen programma. Deze conclusies trekt een ambtelijke commissie uit een onderzoek bij verschillende ministeries en lagere overheden.

De commissie stond onder leiding van drs. M. Sint, ex-voorzitter van de PvdA en sinds november 1991 directeur interbestuurlijke betrekkingen en informatievoorziening bij Binnenlandse Zaken. Ze interviewde een reeks hoge ambtenaren op de departementen en bracht daarover onlangs rapport uit aan minister Alders (milieubeheer). Deze heeft de informatie met het stempel "vertrouwelijk' aan de Tweede Kamer toegestuurd. Het directoraat-generaal milieubeheer van Alders' ministerie haalt te veel overhoop en gaat daarbij chaotisch te werk, vinden geraadpleegde ambtenaren van andere departementen.

Volgens de commissie-Sint beziet Economische Zaken het milieu vooral vanuit concurrentieverhoudingen. Bij zowel bedrijfsleven als overheidsinstanties bestaat de indruk dat dit ministerie niet bijster openstaat voor “verinnerlijking van het milieu-aspect”. “EZ”, aldus het rapport, “stelt zich nogal eens beschermend op ten aanzien van de industrie, waar dat volgens de doelgroep zelf niet nodig is.”

De groep-Sint verwijt Buitenlandse Zaken een “te passieve opstelling” bij het maken van afspraken met andere landen over grensoverschrijdende milieukwesties. “Ook verloopt de voorbereiding van standpunten stroef en is deze papierverslindend. Bij het overleg zijn veel ambtenaren betrokken.”

Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij heeft zich lange tijd verzet tegen milieumaatregelen, maar komt daar volgens de commissie-Sint nu van terug.

    • Gretha Pama
    • F.G. de Ruiter