Kabinet akkoord met wijzigen van Mediawet

DEN HAAG, 24 APRIL. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met de wijziging van de Mediawet, zoals is voorgesteld door minister D'Ancona (WVC). Individuele omroepen komen daarbij in aanmerking voor een tienjarige uitzendconcessie.

Deze omroepen zullen in de toekomst per net nauwer gaan samenwerken waarbij het volledige programmavoorschrift binnen bepaalde grenzen per net kan worden toegepast. Dit betekent dat tenminste dertig procent van de programma's moet worden gewijd aan cultuur, waarvan 10 procent aan kunst, en 30 procent aan informatie en educatie.

Voor de samenwerking op Nederland 3 zullen de zogenoemde “aanvullende programmatische taken” van de NOS worden verzelfstandigd. Programma's op het terrein van cultuur, informatie en minderheden zullen worden ondergebracht in de Nederlandse Programma Stichting. De NOS blijft wel verantwoordelijk voor de “bij uitstek-taken” zoals het Journaal, Den Haag Vandaag, Studio Sport en de verslaggeving van evenementen.

Verder wordt ook de bestuurlijke positie van de NOS versterkt. Het centrale omroepbestuur moet de samenwerking tussen de omroepen en de coördinatie van de netten bevorderen. Ook wordt de indeling van de zendtijd een taak van de NOS. De publieke omroep krijgt de beschikking over drie televisie- en vijf radionetten. De NOS heeft verheugd gereageerd op het kabinetsbesluit. De ondernemingsraad van de NOS zegt daarentegen dat er geen enkele noodzaak bestaat om de NOS programmatisch te splitsen.