ING integreert bestuur bank en verzekeringen

AMSTERDAM, 24 APRIL. Internationale Nederlanden Groep (ING) verandert de bestuurlijke organisatie. De drie afzonderlijke raden van bestuur en commissarissen van het bank- en verzekeringsconcern zullen worden samengevoegd tot één raad van bestuur en een raad van commissarissen.

ING maakte gisteren bekend dat met de bestuursverandering, die in de loop van 1994 wordt doorgevoerd, wordt beoogd de samenwerking tussen het bank- en verzekeringsbedrijf te versterken. Op dit moment kent ING nog drie raden van bestuur en commissarissen voor ING Verzekeringen, ING Bank en de groepsholding. De integratie van de bestaande besturen gaat gepaard met een wijziging in de topstruktuur en bundeling van een aantal centrale stafdiensten.

Onder het bestuur komen vier bestuurlijke centra die leiding geven aan de onderscheiden bedrijfsonderdelen. De centra zijn ING Nederland, ING International, ING Investments en ING Vastgoed. Met het oog op het toezicht door de Verzekeringskamer en De Nederlandsche Bank blijven ING Bank en ING Verzekeringen juridisch gescheiden, en houden elk hun statutaire directie. De beide toezichthouders en het ministerie van financiën hebben volgens ING in beginsel postief gereageerd op de aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor de reorganisatie.

Voor het overgrote deel van het personeel verandert er niets, omdat de plannen het hoogste bestuursniveau en integratie van staven en diensten betreffen. Voor de mogelijke gevolgen voor het personeel is een sociaal plan opgesteld. Hoofdpunt daarin is dat binnen de ING Groep twee cao's blijven bestaan, die voor het bankbedrijf en die voor het verzekeringsbedrijf. ING streeft naar voltooing van het overleg vóór de zomer en naar invoering van de nieuwe opzet zo spoedig mogelijk daarna. De integratie van de staven vangt begin 1994 aan.

In de nieuwe raad van bestuur, die negen leden telt, zitten voornamelijk voormalige bestuurders van Nationale-Nederlanden en de Postbank. Alleen G. Tammes is oorspronkelijk afkomstig van de NMB. De NMB fuseerde in 1989 met de Postbank, om daarna twee jaar geleden met Nationale-Nederlanden ING te vormen.

Het concern maakte gisteren ook bekend met de Russische centrale bank een intentieverklaring te hebben getekend voor de oprichting van een dochteronderneming in Moskou. Als de definitieve goedkeuring wordt verkregen, zal ING Bank beschikken over een volledige bankvergunning in Rusland. ING is daarmee de eerste Nederlandse bank die een volledige vergunning voor Moskou verkrijgt en de derde bank die vaste voet in Rusland zet. De andere twee banken die in Rusland werken zijn het Franse Crédit Lyonnais en de Oostenrijkse Z-Länder Bank.ABN Amro Bank heeft sinds dertien jaar ook een vertegenwoordiging in Moskou. Daar worden op heel beperkte schaal zaken gedaan. Verdere stappen worden in Rusland voorlopig niet overwogen. De bank heeft tevens vertegenwoordigingen in Hongarije (Boedapest) en Tsjechië (Praag).