Geld bijeen voor Jeugd Olympische Dagen

PAPENDAL, 24 APRIL. Het doorgaan van de Europese Jeugd Olympische Dagen in Valkenswaard is verzekerd. Het Nederlands Olympisch Comité heeft daarvoor voldoende financiële middelen gevonden. Veertien dagen geleden stelde het NOC zich ten doel zo'n twee miljoen gulden bijeen te brengen of anders het evenement voor sporters in de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar af te blazen. Gisteravond maakte NOC-voorzitter Wouter Huibregtsen bekend dat er 1,7 miljoen aan directe middelen en nog eens 1,5 aan garanties is.

Dat geld komt vooral van bedrijfsleven, fondsen en instellingen. De rijksoverheid, de Europese Gemeenschap en het Internationaal Olympisch Comité dragen niets bij. Vooral de afwijzing door het kabinet van een verzoek om een financiële bijdrage van een miljoen gulden en garantiesubsidie van 1,5 miljoen zat de NOC-voorzitter hoog. “Het is een volstrekte miskenning van de maatschappelijke functie die sport heeft. Bovendien heeft het evenement een economische waarde. “De wereldtentoonstelling in Sevilla heeft 26 miljoen gekost en daar heb ik alleen mensen niet over horen praten of in negatieve zin”, aldus Huibregtsen. Televisiebeelden van de Jeugd Olympische Dagen zijn, liet hij weten, “in principe beschikbaar voor uitzending in alle Europese landen.”

De benodigde financiële middelen komen van onder meer PTT Post en Rabobank (904.000) en Algemene Loterij Nederland, Postcode Loterij, Stichting Nationale Sporttotalisator en VSB Fonds (610.000). Volgens de NOC-voorzitter is de sponsorwerving voor de Jeugd Olympische Dagen niet ten koste gegaan van middelen die anders beschikbaar zouden zijn voor topatleten die zich voorbereiding op de Olympische Spelen van Lillehammer (1994) en Atlanta (1996). De fondswerving voor die voorbereiding verloopt uiterst moeizaam.

Tot twee weken geleden gold dat ook voor de Europese Jeugd Olympische Dagen. De vooruitzichten waren in de ogen van NOC-penningmeester Sjoerd Feenstra zo slecht dat hij besloot met onmiddellijke ingang af te treden toen werd besloten een ultieme poging te wagen het gat van 2,5 milhoen op de begroting van zeven miljoen te dichten. Er gingen verder stemmen op om de aanstaande functie van NOC met de Nederlandse Sport Federatie om die reden uit te stellen, al bleek de animo daarvoor bij bonden niet erg groot.

Het NOC raakte ook een externe adviseur kwijt: het sportmarketingbureau Trefpunt, dat aanvankelijk had geprobeerd financiers voor het project te winnen maar vervolgens liet weten dat het een heilloze missie was. Vorige week liet directeur Frank van den Wall Bake weten zich terug te trekken omdat er niet naar hem geluisterd werd.

Inmiddels was er een bliksemactie op touw gezet, waaraan ook de atletencommissie van het NOC meewerkte. Huibregtsen vertelde dat het mede de bedoeling is geweest om tegen het heersende negativisme in te bewijzen dat het houden van dit sportevement in Nederland mogelijk moest zijn. Aan de Europese Jeugd Olympische Dagen nemen ongeveer 2500 sportmensen deel uit alle 44 Europese landen. Ze komen uit in tien verschillende sportdisciplines: atletiek, basketbal, gymnastiek, hockey, judo, tennis, voetbal, volleybal, wielrennen en zwemmen. “Ik bestrijd de opvatting dat het een flutevenement is. Ik durf de weddenschap aan te gaan dat hier tien gouden medaillewinnaars van Atlanta in actie komen. Op onderdelen is het zeker een topsportevenement.”