Geen overeenstemming EG over invoering "ecotax'

LUXEMBURG, 24 APRIL. De ministers van milieu en van energie van de EG hebben vrijdag het besluit over een Europese milieubelasting, de "ecotax' opnieuw uitgesteld. De 24 ministers konden het na een dag vergaderen niet eens worden over de voor- en nadelen van een milieubelasting op brandstof.

Zij werden het er slechts over eens dat het gebruik van belastingmaatregelen voor het milieu “een belangrijke bijdrage vormt voor de beoogde reductie van uitstoot van kooldioxide”. Op het overleg werd geen consensus bereikt over een tijdsplan voor de invoering van de ecotax. De Britse regering is fel tegenstander van de zogenoemde ecotax. De heffing wordt door de olieproducerende landen ervaren als “buitengewoon discriminerend”.