Accountant uit kritiek op uitgaven van Pronk

DEN HAAG, 24 APRIL. Het ministerie van buitenlandse zaken kan 377 miljoen gulden van zijn uitgaven over vorig jaar - zes procent van het totale budget - onvoldoende verantwoorden. Het departement heeft daarnaast vorig jaar 79 miljoen gulden (1,2 procent) “onrechtmatig” uitgegeven.

De accountantsdienst van het ministerie heeft daarom een “verklaring met beperkingen” afgegeven, zo blijkt uit het nog niet gepubliceerde jaarverslag van de dienst, dat gisteren aan de bewindslieden is overhandigd.

Verreweg het grootste deel van de onvoldoende verantwoorde uitgaven is gedaan door het directoraat-generaal internationale samenwerking (DGIS), dat onder leiding staat van minister J. Pronk.

Pronk heeft de Tweede Kamer eind vorig jaar een “goedkeurende verklaring op hoofdlijnen” toegezegd. Volgens het ministerie is hij die belofte hiermee nagekomen. Het is onduidelijk of de Tweede Kamer die uitleg deelt; de meeste fractiespecialisten waren gisteravond laat niet bereikbaar voor commentaar.

De onvoldoende verantwoorde uitgaven bij het directoraat-generaal internationale samenwerking hebben volgens de accountants voor 294 miljoen gulden betrekking op “het ontbreken van ontvangstbewijzen” en het verstrekken van “voorschotten zonder dat daarvoor verantwoordingen konden worden overlegd”. Onrechtmatig uitgegeven werd onder meer een betalingsbalanssteun van 42 miljoen gulden aan India op een moment dat de juistheid van de steun nog niet kon worden beoordeeld.

Ook de diplomatieke dienst van het departement permitteerde zich een onrechtmatige uitgave: ze besloot tot de aankoop van een kantoorpand in Brussel zonder dat daarvoor “budgettaire dekking aanwezig was”, aldus de accountants.

De secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, D. van den Berg, onderstreept in een reactie dat het de eerste keer is dat zijn ministerie in staat is de accountantsdienst tot de afgifte van een verklaring te verleiden. Vorig jaar onthielden de accountants zich van een oordeel omdat over 32 procent van de uitgaven geen zekerheid bestond. “Nu ligt er een verklaring met een beperking van 7,2 procent. Ik kan me niet voorstellen dat de Kamer daarop negatief reageert”, aldus Van den Berg.

Minister Pronk heeft het laatste driekwart jaar alles op alles gezet om de boeken op orde te krijgen. Een "veegteam' van tien accountants werd ter ondersteuning ingeroepen.