Vijf jaar gevangenis en miljoen boete geëist in grote EG-fraudezaak

ROTTERDAM, 23 APRIL. Vijf jaar gevangenisstraf, een boete van één miljoen gulden en verbeurdverklaring van in beslaggenomen geld en goederen. Dat eiste de officier van justitie, mr. G.P. van de Beek, gisteren voor de Rotterdamse rechtbank tegen de hoofdverdachte J.R.M. W. in de grote EG-fraudezaak die eind vorig jaar door de douanerecherche werd ontdekt.

Volgens de officier maakten de verdachten deel uit van een groter, internationaal opererend netwerk van personen en groepen. Bij de fraude werden goederen waar hoge heffingen op lagen: olie, alcohol en elektronica op papier in de Rotterdamse haven aangeleverd om naar landen buiten de Europese Gemeenschap geëxporteerd te worden. Omgekochte douaniers zetten stempels op documenten. Daaruit moest blijken dat zij gecontroleerd hadden dat de goederen door een met name genoemd schip de haven en de EG weer hadden verlaten. In werkelijkheid waren de goederen de EG niet uit geweest en werden zij zonder de verschuldigde accijnzen aan het vrije handelsverkeer toegevoegd. Aan de hand van de teruggevonden douaneformulieren schatte Van de Beek het bedrag dat aan belastingen was ontdoken op 102 miljoen gulden, waarvan 91 miljoen via de handel in minerale oliën werd verdiend. Voor de zwendel met olie moet nog een aantal mensen in België en voor de rechtbank in Haarlem verschijnen. Alle verdachten die afgelopen dinsdag, de eerste dag van de zitting, voor de rechter stonden, bagatelliseerden hun aandeel.

Tegen de douanebeambte L. van H. en zijn zakencompagnon E.T. B. eiste Van de Beek tweeëneenhalf jaar en een boete van 250.000 gulden. De raadsman van de douanier, mr. J. Rijntjes, vroeg zich af of er geen sprake was van “te weinig interne controle”, wanneer twee jaar lang zodanig met documenten gerommeld kan worden dat een schade van 100 miljoen gulden ontstaat. Het verweer van de directeur douaneaangelegenheden dat 100 miljoen niet opvalt bij een jaarlijkse invoerwaarde van 100 à 150 miljard gulden noemde Rijntjes “onbevredigend”. Uitspraak over veertien dagen.