Sombere rapporten over Spaanse economie

MADRID, 23 APRIL. Spanje gaat wegens de aanhoudende druk op de peseta voorlopig niet mee in de reeks renteverlagingen die gisteren door het besluit van de Bundesbank werd uitgelokt. Tegelijk hebben de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het IMF (Internationale Monetaire Fonds) sombere rapporten over de Spaanse economie gepubliceerd.

Na het bekendworden van het rentebesluit in Duitsland staakte de Spaanse centrale bank de forse interventies die de afgelopen dagen nodig waren om de munt in het Europees Monetair Stelsel (EMS) te houden. Aan het eind van de dag was de koers van de peseta dan ook gedaald. Eergisteren ging men er in Madrid nog van uit, dat Spanje de kans om de rente te verlagen niet onbenut zou laten. Minister van financiën Carlos Solchaga heeft de afgelopen maanden in het openbaar steeds het "egosme' van de Bundesbank gelaakt en de Duitsers verantwoordelijk gesteld voor het uitblijven van economisch herstel.

Het nieuws van de Duitse renteverlaging werd gisteren echter bijna overschaduwd door rapporten van de OESO en het IMF, die zich negatief uitlieten over het regeringsbeleid en daarmee ook het vertrouwen in de peseta verder ondermijnden. Volgens het IMF groeit de Spaanse economie dit jaar met slechts 0,1 procent, terwijl de regering nog steeds uitgaat van één procent. De OESO verwijt het kabinet van premier Gonzalez dat het te laat heeft gereageerd op de crisis en er een te uitbundig uitgavenpatroon op nahoudt.

Volgens de OESO stijgt de werkloosheid in de tweede helft van het jaar tot 21 procent van de beroepsbevolking. De aanbevolen remedies luiden: beperking van de overheidsuitgaven, salarismatiging, versnelde privatisering en liberalisering van de arbeidsmarkt - maatregelen die de regering-Gonzalez inderdaad heeft genomen of voorgesteld, maar volgens de OESO niet ferm genoeg. Het eerder geprezen anti-inflatiebeleid wordt nu gelaakt omdat het uitsluitend met “monetaire middelen” is gevoerd. Dit staat een noodzakelijke renteverlaging in de weg.