Senaat VS: handel met China inperken

WASHINGTON, 23 APRIL. De leider van de Democratische meerderheid in de Amerikaanse Senaat, Mitchell, heeft gisteren opnieuw een wetsontwerp ingediend dat de handelsrelaties met China drastisch inperkt, als situatie van de rechten van de mens in dit land ongewijzigd blijft.“We willen China niet isoleren”, aldus Mitchell.

Volgens hem is de bedoeling van de wet dat China haar beleid verandert, zodat het land zijn status van "meest begunstigde handelsnatie' (MFN) kan behouden. De Verenigde Staten geven de MFN-status aan alle landen waar zij "normale' handelsrelaties mee onderhouden. Het wetsontwerp is identiek aan een ander Democratisch wetsontwerp, dat vorig jaar door zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd, maar dat de toenmalige president Bush met zijn veto blokkeerde. Mitchell zei ervan overtuigd te zijn dat president Clinton het wetsontwerp steunt. (AP, Reuter)