Randstad akkoord met spitsvignet

DEN HAAG, 23 APRIL. De drie provincies in de Randstad, de vier grote steden en de randstedelijke vervoerregio's gaan akkoord met de invoering van een spitsvignet. Een spitsvignet is een toeslag op de motorrijtuigenbelasting, te betalen door mensen die tijdens de spitsuren in de Randstad de auto nemen.

Gisteren overlegden bestuurders uit de Randstad met minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) over de invoering van een spitsvignet, waarbij zij een aantal voorwaarden aan hun akkoord verbonden. Zo willen ze dat ook de accijns op benzine wordt verhoogd en dat het spitsvignet niet alleen in de Randstad wordt ingevoerd, maar ook in andere gebieden waar het verkeer in de spits dichtslibt. De opbrengst van het spitsvignet moet volgens de bestuurders ten goede komen aan maatregelen om de congestie in de betrokken gebieden te verminderen.

Als ook de Tweede Kamer akkoord gaat met de invoering van een spitsvignet, zal deze toeslag voor het eerst in 1996 kunnen worden geheven. Voor de automobilist zal het waarschijnlijk gaan om een bedrag van vijf gulden per dag. De betaling kan telefonisch worden gedaan, waarna het bedrag automatisch van de bank- of girorekening wordt afgeschreven. Ook zullen er langs de snelweg betaalautomaten komen, en zal het mogelijk worden om voor zo'n 250 gulden een maandabonnement te nemen. Naar verwachting zal het aantal files in de Randstad door de invoering van het spitsvignet met eenderde verminderen. De maatregel moet het rijk jaarlijks ongeveer 400 miljoen gulden opleveren.