'Plan verschraling kunstaanbod'

DEN HAAG, 23 APRIL. Het plan van het kabinet om 1200 beeldend kunstenaars een basisuitkering te geven, zal in de huidige vorm tot verschraling van het kunstaanbod leiden. Dat is het oordeel van de Raad voor de Kunst.

“Het voorstel biedt onvoldoende soelaas voor de sector beeldende kunst en komt in het geheel niet tegemoet aan de te verwachten problemen in andere kunstdisciplines”, schrijft de Raad in een advies aan minister d'Ancona van cultuur en staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken.

Zij zijn verantwoordelijk voor het idee om 20 miljoen gulden aan bijstandsgelden over te hevelen naar het fonds voor de Beeldende Kunsten, dat de uitkeringen aan de 1200 moet gaan verstrekken. De operatie heeft plaats in het kader van de wijzigingen van de Algemene Bijstandswet.

Op het ogenblik gebruiken zo'n 10.000 kunstenaars de bijstand als (tijdelijk) financieel vangnet, ook bij voorbeeld veel podiumkunstenaars. De mensen die niet tot de 1200 uitverkoren zullen behoren, worden straks behandeld als “gewone” uitkeringsgerechtigden. Kunstenaars hebben aldus de Raad een bijzondere maatschappelijke functie, en daarom moet er een voorwaardescheppend beleid komen.