Openbaar vervoer vreest ontslagen door bezuinigingen

ROTTERDAM, 23 APRIL. Het stads- en streekvervoer vreest dat volgend jaar veel buslijnen zullen verdwijnen. Gedwongen ontslagen van buschauffeurs worden niet uitgesloten.

Volgens de gisteren door het kabinet gepresenteerde bezuinigingsvoorstellen moeten de busmaatschappijen volgend jaar 50 miljoen gulden bezuinigen, een bedrag dat oploopt tot 250 miljoen gulden in 1998.

De bezuiniging zal volgens het kabinet moeten worden gerealiseerd door tariefsverhogingen en meer efficiëncy. Verder staat er voor 1994 nog een bezuiniging van 100 miljoen gulden geboekt, afkomstig uit de zogeheten Tussenbalans van 1991. De nieuwe korting moet er toe leiden dat het stads- en streekvervoer rond het jaar 2000 voor ten minste 50 procent kostendekkend is. Nu varieert dat percentage nog van 40 procent voor het streekvervoer tot 25 procent voor het stadsvervoer.

Volgens een woordvoerder van VSN, de vereniging voor het streekvervoer, zijn de busmaatschappijen niet tegen een meer rendabele bedrijfsvoering, maar dit zou onder de huidige omstandigheden nauwelijks haalbaar zijn. Want het stads- en streekvervoer mag niet zelf de tarieven vaststellen, er zijn onvoldoende vrije busbanen om snelle busdiensten te kunnen bieden en verder zal vermindering van het aantal buslijnen leiden tot minder klanten, aldus de woordvoerder. Ook dit jaar al zijn er veel buslijnen opgeheven, wat in combinatie met de hogere tarieven (zes procent per 1 januari) vooral het stadsvervoer klanten heeft gekost.

Volgens het stadsvervoer zal de extra bezuiniging van 250 miljoen gulden ertoe leiden dat in een aantal steden “een volledig uitgekleed vervoerssysteem of helemaal geen lokaal openbaar vervoer” overblijft. Een kostendekkendheid van 50 procent is volgens het verenigde stadsvervoer in een aantal steden absoluut onmogelijk. “In kleine of middelgrote steden vervult het openbaar vervoer ook een belangrijke sociale functie, wat betekent dat ook busdiensten worden aangeboden als de vraag niet zo groot is.”