Nog geen bewijs van massamoord sekte

WACO, 23 APRIL. Onderzoekers van de Amerikaanse regering hebben nog geen bewijzen gevonden dat een groot deel van de leden van de sekte van de Branch Davidians door geweerschoten om het leven is gebracht.

Woensdag werden drie stoffelijke overschotten van sekteleden gevonden met schotwonden. “We achten de kans reëel dat er sprake is geweest van massamoord in plaats van zelfmoord”, zei gisteren woordvoerder Peerwani van het onderzoeksteam. “Maar door de verbranding zijn de meeste lichamen zodanig beschadigd, dat het moeilijk is na te gaan wat er precies gebeurd is.” Sekteleider Koresh beschikte over wapenarsenaal ter waarde van 200 duizend dollar, zo blijkt uit processtukken. (Reuter, AP)