MeesPierson: Industriefonds onnodig

AMSTERDAM, 23 APRIL. Het industriefonds van het ministerie van economische zaken is gebaseerd op verkeerde vooronderstellingen. Minister Andriessen zegt dat zo'n fonds noodzakelijk is, omdat er in Nederland een gebrek aan aanbod is van risicodragend vermogen. Het tegendeel is waar: er is juist van binnen- en buitenlandse zijde veel belangstelling voor Nederlandse aandelen.

Dit betoogde directievoorzitter van MeesPierson, drs. J. Kleiterp, vanochtend bij de presentatie van het eerste jaarverslag van de officieel gisteren gefuseerde banken Mees & Hope en Pierson, Heldring en Pierson. Andriessen zal 200 miljoen gulden stoppen in het nieuwe fonds om kansrijke bedrijven nieuwe technologiën te laten ontwikkelen. Het fonds gaat komende maand van start. Volgens Kleiterp is zo'n fonds helemaal niet nodig. Hij wijst op het laatste kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank, waaruit blijkt dat in het vierde kwartaal voor het eerst sinds vier jaar de vraag naar Nederlandse aandelen is toegenomen, vooral door Duitse belangstelling. Volgens de Vereniging voor Bedrijfspensioenfondsen investeren haar leden steeds meer in aandelen. En uit rapportage van adviesbureau Translink blijkt massale belangstelling van buitenlanders voor Nederlandse bedrijven. Ook McKinsey signaleert warme buitenlandse belangstelling voor Nederlandse bedrijven op de beurs.

Volgens Kleiterp blijkt uit alles dat het Nederlandse bedrijfsleven goed een beroep kan doen op internationaal kapitaal. “Ik zet dan ook vraagtekens bij het initiatief van de overheid om zich door middel van een faciliteit voor de industrie ook als intermediair op de kapitaalmarkt te begeven.”

Volgens Kleiterp is destijds de Maatschappij voor Industriële Projecten (MIP) ook al op soortgelijke verkeerde gronden opgericht. Nu is de maatschappij een gewone dochter van ABN Amro geworden. “Het argument bij de oprichting van de MIP dat er onvoldoende aanbod van risicodragend vermogen zou zijn, bleek niet op feiten te zijn gebaseerd.”