Jongeren woedend op kabinet; PvdA en CDA verdeeld over plan bijstand

DEN HAAG, 23 APRIL. De PvdA heeft ernstige bezwaren tegen de plannen van staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) met de bijstand. Coalitiepartner CDA gaat akkoord.

De jongerenorganisaties van CDA en PvdA en van de vakcentrales FNV en CNV zijn woedend over de kabinetsvoornemens. Het kabinet wil de bijstand voor jongeren tot 21 jaar afschaffen. Op dit moment zitten zestienduizend jongeren in de bijstand. Ook wil het kabinet de uitkering voor alleenstaanden van 21 tot 27 jaar terugbrengen van 1300 tot 925 gulden per maand. Deze groep telt 65.000 mensen, al zitten daar ook schoolverlaters bij die er, als de plannen doorgaan, iets op vooruit zullen gaan. De gemeenten krijgen de mogelijkheid in bepaalde gevallen toeslagen te geven.

Volgens PvdA-fractiewoordvoerder Leo Schoots gaat het kabinet nu “te kort door de bocht”. De PvdA vindt dat mensen die het volste recht hebben op bijstand niet mogen worden gekort. Ter Velds plannen behelzen een forse bezuiniging, terwijl het oorspronkelijk ging om fraudebestrijding, aldus Schoots. Overigens wijst de PvdA een korting op de bijstand voor jongeren niet zonder meer af.

De jongerenorganisaties vinden dat de maatregel haaks staat op het kabinetsbeleid om jongeren vanaf 18 jaar volledig zelfstandig te laten zijn. Volgens het CDJA moet de pijn eerlijker worden verdeeld. Het plan de basisbeurs voor studenten te schrappen en de huursubsidie voor jongeren te beperken betreft dezelfde groep.

Voorzitter Sharon Dijksma van de Jonge Socialisten noemt het plan “een beknotting van de vrijheid van jongeren”. De Jonge Socialisten hebben alle contacten met de PvdA opgeschort in afwachting van overleg met de PvdA-top.

Het kabinet wil op de bijstand circa 850 miljoen gulden bezuinigen, waarvan bijna de helft terugvloeit naar de gemeenten, naar het jeugdwerkgarantieplan en naar de kinderbijslag. Netto wordt 450 miljoen op de bijstand bezuinigd. Staatssecretaris Ter Veld zegt dat ze “al lang blij is dat ze het principe van de bijstand overeind kan houden”, in het bijzonder voor wie ouder is dan 27.

De kabinetsplannen om in 1993 en 1994 respectievelijke 2,6 en 8 miljard gulden te bezuinigen roepen bij de VVD en BIJ D66 kritische reacties op. De oppositiepartijen vinden dat het kabinet te weinig doet aan de verslechtering van de werkgelegenheid. De PvdA-fractie toonde zich gistermiddag ingenomen met het kabinetsbesluit om het koopkrachtverlies volgend jaar zo gelijk mogelijk over alle inkomensgroepen te verdelen. De PvdA juicht het toe dat het kabinet geen enkel instrument daartoe bij voorbaat wil uitsluiten.

De vakcentrale FNV is “zwaar teleurgesteld” over het ontbreken van initiatieven om de werkgelegenheid te bevorderen. Het CNV kapittelt het kabinet omdat er geen knopen worden doorgehakt.

De werkgeversorganisaties VNO en NCW vrezen nivellerende effecten van de voorgenomen maatregelen. Het NCW vindt dat het kabinet te weinig bezuinigt. Daarnaast moeten de bezuinigingen meer structureel worden ingevuld. Het bedrag van 8,0 miljard gulden bestaat voor 3,8 miljard uit incidentele maatregelen zoals de verkoop van de aandelen PTT waardoor echte bezuingingen worden voorkomen.