Jan Meefout.

Jan Meefout

In het bericht over het overlijden van de 77-jarige Amsterdamse beeldhouwer Jan Meefout (21 april, pag.9) is gemeld dat hij docent was aan de Rijksacademie in Amsterdam. Dit is onjuist. Hij werd wel opgeleid aan de Rijksacademie, maar was van 1970 tot 1980 docent houtbewerking aan de sectie tekenen en handvaardigheid van lerarenopleiding in Amsterdam.

Raet

In de krant van 21 april (W. Huisman opvolger H. Matthes bij Raet, pag. 21) is gemeld dat Mr. W. Huisman op 1 juli zal beginnen met zijn werk als de nieuwe bestuursvoorzitter van het automatiseringsbedrijf Raet. Dit is onjuist, hij begint per 1 mei.

Alejandro Agresti

In krant van 21 april (Twee filmprodukties uit ons land naar Cannes, pag. 9) wordt Alejandro Agresti's film The Act in Question beschreven als een momentopname van de Europese politieke en culturele situatie na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn. Dit is onjuist. De onder de Spaanse titel El acto en cusetion gepresenteerde film speelt zich af in de jaren dertig en gaat over een Argentijnse goochelaar. De opnamen werden wel gedeeltelijk in Bulgarije en Tsjechië gemaakt.

Adriaan Ditvoorst

In een gedeelte van de oplage van donderdag 22 april was een foto-onderschrift op de rtv-pagina (17) onjuist. Op de foto stond niet de pianist Ivo Pogorelich, maar de filmer Adriaan Ditvoorst.

Galeries

In het artikel "Gezamenlijk onderkomen galeries in Amsterdam' (22 april, pag. 6) wordt als woordvoerder van galerie Apunto abusievelijk Pieter Engels geciteerd. Bedoeld werd Pieter Entrop.