Israel stemt in met politie Palestijnen

TEL AVIV, 23 APRIL. Israel stemt in met de snelle vorming van een Palestijnse politiemacht in de bezette gebieden. Minister van buitenlandse zaken Shimon Peres heeft vanmorgen bevestigd dat deze Palestijnse politiemacht nog vóór het ingaan van de Palestijnse bestuursautonomie zal worden geformeerd.

De Palestijnse leider Faisal Husseini zal aan het hoofd komen te staan van de door Israel te bewapenen Palestijnse politie, waarvan de leden uit de rangen van Yasser Arafats guerrillabeweging Al-Fatah zullen worden gerecruteerd.

De joodse kolonisten in bezet gebied hebben vanmorgen uiterst fel gereageerd op deze ontwikkeling. Zij waarschuwen voor een bloedbad tussen “gewapende Al-Fatahterroristen” en joden. Een van de leiders van de kolonisten zei dat er nu 20.000 joden moeten worden bewapend om hen tegen de Palestijnse politie te beschermen.

Reeds maanden geleden werd gesuggereerd dat deze Palestijnse politiemacht 20.000 man sterk zal zijn. Over het precieze aantal Palestijnse agenten bestaat nog onzekerheid. Husseini wil 20.000 man, maar Israel loopt daar niet warm voor en wil het aantal Palestijnse politieagenten kennelijk onder de 10.000 houden.

Israels instemming met een sterke Palestijnse politiemacht heeft te maken met de dreigementen waaraan de leden van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg worden blootgesteld. Hamas en andere radicale Palestijnse organisaties bedreigen hen met de dood. Al-Fatah heeft deze week een pamflet in bezet gebied laten circuleren waarin belagers van de Palestijnse delegatieleden met “de ijzeren hand” worden bedreigd indien zij hun dreigementen uitvoeren.

Volgens Israelische bronnen hebben Hamas en de Islamistische Jihad beweging onlangs op een geheime bijeenkomst in Teheran besloten om Faisal Husseini, dr Hanan Ashrawi en Saeb Erakat te vermoorden. De meeste leden van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg hebben extra-bewaking gekregen.

Peres heeft vanmorgen gezegd dat Israel de Palestijnen volledige bestuursautonomie aanbiedt en ook wat betreft de wetgevende functies van de bestuursorganen van de autonomie soepel zal zijn. Ook liet hij gisteren doorschemeren dat Israel voor vrede met Syrië bereid is de hele hoogvlakte van Golan op te geven.