Gist-brocades ziet belangrijke groei van netto winst

De raad van bestuur van het biochemisch concern Gist-brocades verwacht dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting dit jaar “belangrijk zal toenemen boven de 104 miljoen van vorig jaar”.

Dit duidt op een stijging van minimaal 12 en maximaal 20 procent. De netto winst per aandeel (1991: 2,55) kwam over het boekjaar 1992 uit op 2,93 gulden en kan volgens de prognose over het lopende jaar oplopen tot tenminste ongeveer 3,35 à 3,40 gulden per aandeel.

Bestuursvoorzitter ir. H.C. Scheffer deelde in een toelichting bij de presentatie van het jaarverslag mee dat de gang van zaken in het eerste kwartaal geen aanleiding geeft om de prognose voor dit jaar te herzien. Behalve een grote dosis optimisme heeft het bestuur ook zorgen aan het hoofd. Zo duren registratie en maatschappelijke acceptatie van nieuwe produkten soms eindeloos lang. In de gistdivisie heeft het bedrijf op het ogenblik te maken met een iets teruglopend broodverbruik, hetgeen is te merken aan de afzet van verse gist.