Foto: UTRECHT - Nieuwsgierige soldaten bekijken ...

Foto: UTRECHT - Nieuwsgierige soldaten bekijken de auto van minister Ter Beek (defensie) die in de Kromhoutkazerne met dienstplichtigen discussieerde over de afschaffing van de opkomstplicht.

De PvdA wil die met ingang van 1 januari 1995 vervangen door een "opkomstrecht' waarbij dienstplichtigen alleen op vrijwillige basis in dienst zullen gaan. De minister wil dat pas in 1998 doen. Tweede-Kamerlid Valk (PvdA) sprak zich gisteren in de Utrechtse kazerne uit voor een vrijwillige dienstplicht. Een tekort zou moeten worden aangevuld met jongens die uitstel hebben gekregen. Ter Beek zei “goed op het idee te willen bijten en kauwen om het realiteitsgehalte na te gaan”. De minister betwijfelt echter of zich genoeg vrijwilligers zullen aandienen om de 20.000 dienstplichtigen die in 1995 nodig zijn te vervangen. Valk voorziet ernstige problemen met de motivatie van de laatste lichtingen dienstplichtigen en vindt het onrechtvaardig dat in 1997 nog maar één op de tien jongens (ongeveer 6.000) in dienst moet. Ter Beek gaf aan zich bewust te zijn van een “toename van onbillijkheidsgevoel”. Maar de minister zei dat er altijd een laatste lichting zal zijn en dat “deze laatste der Mohikanen” tegemoet is gekomen door de dienstplicht van twaalf naar negen maanden terug te brengen. (Foto Maarten Hartman)