Fokker ontslaat 1.789 werknemers

ROTTERDAM, 23 APRIL. Bij Fokker valt het aantal gedwongen ontslagen 400 lager uit dan verwacht. Vannacht bereikte de vliegtuigbouwer hierover overeenstemming met de bonden. Ook over het sociaal plan heeft men een akkoord bereikt.

Eind maart maakte Fokker bekend dat er dit jaar 2.118 arbeidsplaatsen (op het personeelsbestand van 12.500) geschrapt zouden worden, waarbij voor 1.789 personeelsleden gedwongen ontslag moest worden aangevraagd. Dat aantal is nu beperkt tot 1.395 werknemers. Reden voor het schrappen van arbeidsplaatsen is dat - als gevolg van tegenvallende verkopen - de produktie van de Fokker 100 wordt teruggeschroefd van 59 naar 40, terwijl van de Fokker 50 geen 27 maar 20 toestellen gemaakt zullen worden.

Na overleg met de bonden is besloten om de lagere produktie gedeeltelijk op te vangen via een kortere werkweek. Op een aantal produktielokaties zal in plaats van een 38-urige werkweek voorlopig 36 uur per week gewerkt worden, waarbij de kosten voor de helft worden gefinancieerd uit het sociaal plan. De kosten van het tweede uur arbeidstijdverkorting worden in eerste instantie ook betaald door Fokker, maar in ruil daarvoor kan de onderneming straks in betere tijden de werknemers vragen om zonder salaris over te werken. In totaal zijn er 3000 werknemers bij betrokken.

De bonden hebben er eveneens mee ingestemd dat er een “versterkte aandrang” wordt uitgeoefend op 55-plussers om zich te melden voor de regeling om vervroegd te kunnen uittreden. De 156 medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen tot hun pensionering een aanvulling op hun pensioen krijgen. Bovendien komen er dit jaar en volgend jaar geen feestuikeringen en worden de in de bedrijfstak overeengekomen loonsverhogingen pas in 1995 uitgekeerd. Incidentele loonsverhogingen kunnen wel plaatsvinden.

De afspraken in het kader van het sociaal plan, waarvoor Fokker volgens de Industriebond FNV 60 tot 80 miljoen gulden op tafel legt, zijn volgens een FNV-woordvoerder “het meest haalbare op dit moment”. e