CDA wil theologische imam-opleidingen voor moslims in Nederland

DEN HAAG, 23 APRIL. Het CDA wil dat er zo snel mogelijk een Nederlandse opleiding voor islamitische imams komt, analoog aan de kerkelijke opleidingen voor de christelijke kerken. De partij wil daarmee een einde maken aan de buitenlandse bemoeienis met de geloofsvorming van in Nederland wonende moslims.

Dit zei Tweede-Kamerlid H. Huibers (CDA) gisteren in een spreekbeurt in Amsterdam. “Ik wil de islamitische organisaties in Nederland prikkelen”, zegt Huibers in een toelichting, “om zelf met initiatieven te komen, zoals vroeger katholieken en protestanten hun eigen opleidingen hebben opgericht.” De imam-opleiding zou, net als de kerkelijke opleidingen, voor een belangrijk deel georganiseerd moeten worden door de moslims zelf, maar gefinancierd dienen te worden door de Nederlandse overheid. Gezien de veelheid aan geloofsrichtingen binnen de islamitische gemeenschap zouden er meerdere imamopleidingen moeten komen, vindt Huibers, te beginnen met “twee of drie.”

Aanleiding voor de oproep van Huibers vormt het recente conflict tussen het Nederlands Centrum voor Buitenlanders en de Ummon, een religieuze organisatie van Marokkanen in Nederland. NCB-voorzitter M. Rabbae beschuldigt de Ummon ervan een mantelorganisatie te zijn van de Marokkaanse overheid.

Huibers betreurt het dat in de discussie tussen NCB en UMMON de buitenlandse betrokkenheid bij de religieuze vorming van islamieten in Nederland niet aan de orde is geweest. Die wordt verzorgd door in onder meer Turkije en Marokko opgeleide imams. Velen van hen blijven slechts enkele jaren in Nederland. Huibers vindt dat slecht voor de integratie van moslims in Nederland. “Een Nederlandse moslim is iemand anders dan een Turkse moslim. De Nederlandse moet passen in de Nederlandse cultuur. Bolkestein (fractieleider van de VVD, red.) heeft daar terecht aandacht voor gevraagd.”

Er zou voor diverse geloofsrichtingen ruimte moeten zijn, zoals de gereformeerden "hun' Vrije Universiteit en opleiding in Kampen hebben. Maar Huibers heeft grote moeite met een eventuele orthodoxe imamopleiding. “Als die voor invoering van de sharia (islamitisch strafrecht, red.) in Nederland zou pleiten, botst men met de Nederlandse grondwet. Dat kan dus niet.” Van een pleidooi voor herzuiling is volgens Huibers geen sprake. “We willen minderheden juist uit hun isolatie halen, geslotenheid openbreken.”