Bonn wil Parijs niet steunen in landbouwruzie met de VS

BONN, 23 APRIL. Duitsland is als industriële exportstaat niet bereid Frankrijk te steunen in zijn landbouwconflict met de VS, dat als blokkade fungeert in het wereldhandelsoverleg. Dat blijkt uit de verzuchting van de nieuwe Franse minister-president, Balladur, die gisteren na zijn eerste bezoek als premier aan kanselier Kohl de hoop uitsprak dat Duitsland, ondanks “nuanceverschillen” over de inhoud van een wereldwijd GATT-akkoord, erkent hoe belangrijk de landbouwpolitiek voor Frankrijk is.

Na een gesprek van drie uur bekrachtigden Kohl en Balladur dat hun landen, ook nu er een centrum-rechts kabinet in Parijs regeert, als motor van een snelle Europese integratie willen blijven fungeren. Balladur: “onze regeringen moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid jegens hun bevolkingen voor de toekomst van Europa”. Kohl ontweek een rechtstreeks antwoord op vragen over Balladurs plan om een brede EG-topconferentie te houden waarop de banden tussen Europese instituties nauwer zouden moeten worden aangehaald en toetredingsperspectieven van Oosteuropese landen geconcretiseerd. Naar het heet wil Bonn eerst een precisering van Balladurs plan, waarover president Mitterrand zich nog niet in het openbaar heeft uitgesproken.

Kohl staat denkt in beginsel positief over Balladurs voorstel, maar moet hier voorzichtig laveren. Hij moet enerzijds het prerogatief van zijn oude vriend Mitterrand op het terrein van buitenlands beleid en defensie respecteren en er anderzijds rekening mee houden dat de periode-Mitterrand aan het aflopen is. Bovendien weet hij dat de neogaullist Balladur ondanks zijn meerderheid van viervijfden in het Franse parlement voorzichtig positie moet kiezen jegens potentiële presidentskandidaten uit zijn kamp als Giscard en Chirac.

In Parijs was de afgelopen weken irritatie ontstaan omdat Kohl de nieuwe Franse premier niet direct had willen ontvangen maar eerst zijn traditionele vermageringsvakantie in Oostenrijk hield. Die Franse irritaties werden niet kleiner toen Kohl op zijn vakantieadres wel met enkele andere buitenlandse politici sprak. Zoals met de Spaanse premier Gonzales, met wie hij persoonlijk bevriend is en die hem, mede met het oog op de keuze van een Spaanse verkiezingsdatum, was komen opzoeken om te horen wat de kanselier dacht over de verdere economische ontwikkeling in Duitsland en Europa dit jaar.

De kanselier deed gisteren zijn best om duidelijk te maken dat de as Bonn-Parijs ook goed kan functioneren als, zoals sinds een paar weken weer, in Frankrijk een centrum-rechts kabinet onder een socialistische president regeert. Kohl onderstreepte dat hij ervaring heeft in de omgang met zo'n Franse "cohabitatie', die hij eerder van 1986 tot 1988 meemaakte, toen Balladur minister van financiën was.

Dat onder Balladur vrijwel direct besloten is om de Franse nationale bank een grotere onafhankelijkheid te geven, is in Bonn goed gevallen. Een mooi toeval, zeker gelet op de onafhankelijkheid van de Bundesbank, was gisteren dat de Duitse centrale bank nog tijdens Balladurs verblijf in Bonn besloot tot een volgende (kleine) renteverlaging.