VS willen milieuverdrag "Rio' alsnog ondertekenen

WASHINGTON, 22 APRIL. De Amerikaanse regring is alsnog bereid een belangrijk natuurbeschermingsverdrag te ondertekenen. Tevens zal zij de uitstoot van gassen die bijdragen aan een broeikaseffect ingrijpend beperken. Dit heeft de Amerikaanse president Clinton gisteren gezegd.

Tijdens de recente internationale conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro weigerde de toenmalige president Bush het zogeheten "biodiversiteitsverdrag' te ondertekenen, dat het uitsterven van natuurlijke soorten op aarde moet voorkomen. Tevens weigerde hij zich vast te leggen op strenge emissienormen voor kooldioxide en chloor-fluor-koolstoffen (CFK's), omdat dit de economische belangen van zijn land te sterk zou schaden.

Tijdens een toespraak ter viering van "Earth Day' beloofde Clinton gisteren het biodiversiteitsverdrag van UNCED alsnog te zullen tekenen. Dat kan nog tot juni. Tevens beloofde hij dat de uitstoot van kooldioxide in het jaar 2000 zal zijn teruggebracht tot op het niveau van 1990, zoals ook de EG onder meer heeft beloofd. Clinton zegde niet toe dat zijn land het bestaande klimaatverdrag - dat is ondertekend door alle westerse gendustrialiseerde landen - zou ondertekenen.

Volgens Clinton is het biodiversiteitsverdrag “niet volmaakt”, maar hij noemde het een vergissing dat de regering Bush het destijds niet had ondertekend, omdat het “van doorslaggevend belang is voor de toekomst van onze planeet”.

Clinton beloofde ook dat zijn regering het goede voorbeeld zou geven waar het gaat om het naleven van milieunormen. Alle ministeries hebben volgens Clinton de opdracht gekregen te onderzoeken hoe zij zuinig met energie en materiaal kunnen omspringen. Federale instituten moeten "duizenden' auto's kopen die op "alternatieve brandstoffen' rijden, aldus Clinton. Het Witte Huis zou “een schoolvoorbeeld van milieubewustzijn” dienen te worden, waarbij alleen recyclebaar materiaal een belangrijke plaats zal innemen. In kringen van milieuactivisten is enthousiast gereageerd op Clintons toespraak. (AFP, Reuter)