Voorstel Ter Veld: jongeren tot 21 krijgen geen bijstand meer

DEN HAAG, 22 APRIL. De bijstand gaat fors omlaag, vooral voor jongeren. Wie jonger is dan 21 jaar krijgt vanaf 1 april 1994 in het geheel geen bijstand meer, en de uitkering voor alleenstaanden tussen 21 en 27 jaar gaat fors omlaag. Een alleenstaande 25-jarige krijgt niet langer 1232 maar nog slechts 925 gulden per maand. Dit schrijft staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het CDA is tevreden met de voornemens, die stroken met eerdere voorstellen van fractieleider Brinkman. De PvdA was vanmorgen niet tot een reactie in staat.

Het kabinet wil voor alle leeftijdsgroepen het onderscheid tussen alleenwonenden en woningdelers laten vervallen. Partnerfraude wordt dan minder aantrekkelijk. Velen die met anderen op één adres wonen wenden nu voor dat ze geen gezamenlijke huishouding voeren. Als het om twee bijstandsgerechtigden gaat ontvangen zij in zo'n geval samen 2590 gulden per maand. Het kabinet wil nu de bijstand voor allen die op op één andres wonen, ook als de relatie zakelijk is (onderhuurder), verlagen. Men ontvangt dan samen nog slechts 1850 gulden per maand.

Het kabinet wil ook de bijstand voor alleenstaande ouders verlagen. Zij ontvangen nu 1665 gulden, dat wordt 1295 gulden per maand. Het kabinet zal nog bekijken of ter compensatie de kinderbijslag moet worden uitgebreid.

De uitkeringsgerechtigden moeten extra worden gestimuleerd om werk te vinden. De gemeenten krijgen hiervoor jaarlijks 150 miljoen gulden. De landelijke regeling die stelt dat een bepaald bedrag mag worden bijverdiend zonder dat op de uitkering wordt gekort komt te vervallen. Ter Veld vindt dat deze regeling “ongericht” werkt.

De gemeenten krijgen eveneens geld om, als de nieuwe regeling leit tot “onredelijke” uitkomsten, een toeslag te verstrekken.

Door de afschaffing van de bijstand voor jongeren tot 21 jaar bezuinigt het kabinet op jaarbasis 345 miljoen gulden. De maatregelen voor de groep 21-26-jarigen leveren per jaar 310 miljoen gulden op. De plannen voor de 27-plussers zouden 190 miljoen gulden besparen. Omdat tegenover deze baten nieuwe kosten staan (kinderbijslag, werkgelegenheidsbeleid gemeenten) zou per saldo per jaar een bezuiniging van 440 miljoen gulden resteren.