Van Rooy toch ongerust

ROTTERDAM, 22 APRIL. Staatssecretaris Y. Van Rooy van economische zaken betreurt het uitblijven van volledige overeenstemming tussen de handelsblokken en waarschuwt voor de “gevaarlijke spiraal van acties en tegenacties” die dreigt nu de Amerikanen overwegen Europeanen uit te sluiten van de levering van telecommunicatie-apparatuur. Vooralsnog is volstrekt onduidelijk hoe de sanctie zal worden uitgevoerd en er is daarom nog niets met zekerheid te zeggen over consequenties voor het in Nederland gevestigde bedrijfsleven.

Als de sancties doorgaan dan zouden Europese fabrikanten van telecommunicatie-apparatuur die in Nederland dochterondernemingen hebben, zoals het Duitse Siemens, getroffen worden. Als de Amerikaanse maatregelen leiden tot tegenmaatregelen, dan zou mogelijk de bewegingsvrijheid van het Amerikaanse AT&T (Hilversum en Huizen) in het geding kunnen komen.