Strafrechtelijk onderzoek burgemeester

BRUNSSUM, 22 APRIL. De burgemeester van Brunssum, H. Riem, zal zich naar verwachting uit zijn ambt terug trekken nu bekend is geworden dat Justitie een strafrechtelijk onderzoek wegens corruptie tegen hem is begonnen. Riem wordt ervan verdacht tussen 1984 en 1991 als lid van Gedeputeerde Staten van Limburg en vanaf 1991 als burgemeester van Brunssum giften en beloften te hebben aangenomen en zijn ambtsgeheim te hebben geschonden. Op diverse plaatsen in Limburg is vanmorgen huiszoeking gedaan om eventueel bewijsmateriaal in beslag te nemen.

Bij de laatste verkiezingen voor Provinciale Staten voerde Riem nog de lijst van zijn partij aan. Volgens een vorig jaar opgestelde gedragscode voor Limburgse PvdA-bestuurders moet iedere bestuurder die verdacht wordt van fraude zich terugtrekken uit zijn functie. De 52-jarige Riem is de negende Limburgse bestuurder en de eerste PvdA'er tegen wie een onderzoek loopt wegens corruptie.

Justitie wil geen mededelingen doen over de feiten waarvan Riem wordt verdacht, maar zijn naam wordt in verband gebracht met de "zaak-Baars'. Wegenbouwer J. Baars uit Klimmen vertelde in 1990 tegen de FIOD dat hij jaarlijks enkele tonnenn moest betalen aan bestuurders en ambtenaren om aan opdrachten voor zijn bedrijf te komen. Baars herhaalde die verklaring vorig jaar voor de rechtbank in Maastricht waar een voormalig provincie-ambtenaar en een ex-wethouder uit Echt terecht stonden.