Stadsverbod voor niet-Rotterdamse druggebruikers

ROTTERDAM, 22 APRIL. De Rotterdamse VVD wil een stadsverbod voor niet-Rotterdamse druggebruikers die zich aan misdrijven schuldig maken. Tijdens een debat over het drugbeleid, dan vandaag wordt gevoerd, zal de VVD voorstellen de uitvoerbaarheid van een dergelijke verbod te onderzoeken.

Raadslid S.E. Korthuis geeft een dergelijk stadsverbod, naar model van het straatverbod dat in de jaren tachtig door de feministische advocatuur werd gentroduceerd voor lastige ex-partners, een redelijke kans van slagen. “Het betekent niet dat de politie actief op verslaafden moet gaan jagen, maar geeft ze een handvat om gebruikers of dealers, die herhaaldelijk voor overlast zorgen, zonder meer uit de stad te verwijderen.”

Korthuis denkt dat de regeling kan worden toegepast op lastige "drugtoeristen' en op drugrunners, die gebruikers van buiten Rotterdam naar de drugpanden gidsen. Ook herinnert ze eraan dat begin jaren tachtig, toen de gedoogzone voor drugverslaafden Perron 0 nog niet bestond, de gemeente al gebruik maakte van exploiten om rondhangende verslaafden uit Centraal Station te verwijderen.

Hoewel ook de andere partijen aandringen op harder optreden tegen niet-Rotterdamse verslaafden, betwijfelen ze of een stadsverbod te handhaven is. D66 laat bij daarnaast monde van woordvoerder Den Oudendammer weten bang te zijn voor “razzia-achtige situaties”. CDA'er Van der Tak vreest dat een stadverbod “knaagt aan de wortels van onze rechtsstaat.”

In de ambtelijke nota "Drugsbeleid en veiligheid', die als uitgangspunt voor het debat geldt, blijkt legalisering van herone niet langer door de gemeente wordt overwogen. Dat geldt niet voor verstrekking op medische indicatie aan een kleine groep problematische gebruikers.

Opheffing van Perron 0, de Rotterdamse gedoogzone voor drugverslaafden naast station Rotterdam CS, staat niet ter discussie. Verplaatsing kan alleen als er een duidelijk alternatief voorhanden is. Perron 0 moet wel de status van privé-terrein krijgen, zodat dominee Visser en zijn medewerkers ongenode gasten, zoals niet-gebruikende dealers, drugtoeristen en agressieve verslaafden, de toegang kunnen ontzeggen. Vanaf 1 mei gaat op Perron 0 een pasjesregeling in.

De VVD wil dat het gebied rond Centraal Station een bijzonder status krijgt die het onmogelijk maakt er zonder duidelijk doel rond te hangen. Korthuis: “De spoorwegpolitie en politie stuurt nu al mensen naar Perron 0 als ze elders hinderlijk rondhangen, maar dat gaat nu nog slechts op persoonlijk gezag. Ook moet er in de Algemene Politieverordening de status van tram- en bushaltes worden omschreven, zodat iemand die drie bussen voorbij laat gaan, kan worden verwijderd.”