Stad R'dam: autopremies verder omhoog

ROTTERDAM, 22 APRIL. De verzekeringsmaatschappij Stad Rotterdam gaat voor 1993 uit van een verdere verhoging van de premies op motorruituigenverzekeringen. De vorige verhoging van eind 1992 wordt onvoldoende bevonden. Dit heeft het bestuur van het Rotterdamse concern vanmorgen bekendgemaakt.

Vooral in het vierde kwartaal van vorig jaar liepen de resultaten op de autoverzekeringen sterk achteruit. Hoewel de overige schadebranches tot tevredenheid stemden, trok de autoverzekering de resultaten van het totale schadebedrijf met 9,7 procent naar beneden tot een winst van 34,9 miljoen gulden. Stad Rotterdam heeft een extra verhoging van de schadereserves doorgevoerd. De premie-inkomsten in het schadebedrijf stegen met bijna 16 procent tot 880 miljoen gulden.

Over het geheel genomen toonde Stad Rotterdam zich tevreden over de resultaten. De nettowinst steeg met 4,8 procent van 88 miljoen tot 92,4 miljoen gulden. De grootste bijdrage aan de concernwinst kwam van de levensverzekeringen. Het resultaat steeg daar met 17,4 procent van 37,5 miljoen tot 44 miljoen gulden. Bij de overige activiteiten ging de winst ruim 12 procent vooruit van 12,1 miljoen naar 13,5 miljoen gulden. In het hypotheekbedrijf, dat goed liep, sloot Stad Rotterdam voor 985 miljoen gulden aan transacties af. Het concern vergrootte daarmee zijn aandeel in de Nederlandse hypotheekmarkt van 5,2 procent tot 6,2 procent.

Stad Rotterdam verhoogde vorig jaar de omzet met 2,2 procent van 2,77 miljard tot 2,83 miljard gulden. Bij de levensverzekeringen daalde het premie-inkomen als gevolg van de Wet Brede Herwaardering van 1,37 miljard tot 1,21 miljard gulden. De beleggingsopbrengsten namen toe van 632,8 miljoen tot 742 miljoen gulden.

Vestuursvoorzitter L. van Leeuwen zal volgend jaar terugtreden. Hij wordt opgevolgd door het bestuurslid C. de Swart. Volgende maand wordt beslist over het voorstel V. Goedvolk tot nieuw lid van de raad van bestuur te benoemen. Ondanks de uitbreiding van het geplaatste kapitaal met 5,1 procent steeg de winst per aandeel licht, van 3,42 gulden tot 3,44 gulden. Voor 1993 doet het concern geen prognoses. Het verzekeringsconcern stelt een onveranderd dividend van 1,73 gulden voor.