RSV meldt batig saldo liquidatie

In de periode van 1 januari 1991 tot en met 31 december 1992 heeft Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven (RSV) een batig saldo geboekt van 18,2 miljoen gulden.

Dat blijkt uit een tussentijdse verslag over de liquidatie van de in 1983 failliet verklaarde onderneming. De raad van bestuur in zijn hoedanigheid van vereffenaar zal houders van aandelen en certificaten op 6 mei informeren.

Het eigen vermogen stond eind vorig jaar op 127,4 miljoen gulden negatief tegen 145,6 miljoen gulden negatief aan het begin van 1991. De voorzieningen verminderden van 1 miljoen tot 382.000 gulden in verband met kosten voor afvloeiing van personeel. De post kortlopende schulden daalde van 235 miljoen tot 178,8 miljoen gulden.

RSV bezit enkele deelnemingen, zoals 25 procent in de bouwer van compressoren en gasturbines Thomassen International in De Steeg. Het is de bedoeling dat de deelnemingen worden afgestoten of ontbonden.

De waarde van de deelnemingen is in de verslagperiode van twee jaar gedaald van 26,5 miljoen tot iets beneden 20 miljoen gulden. Niet uit de vermogensopstelling blijkende verplichtingen omvatten medeverantwoordelijk voor verplichtingen van Wilton-Fijenoord jegens de Taiwanese overheid voor de levering van reserve-onderdelen voor onderzeeboten en een betwiste vordering van Daf Trucks ten bedrage van 18 miljoen gulden voortvloeiend uit de opdracht voor pantserinfanterievoertuigen.